Sæt lys på ideerne med
Break The Rules

Break The Rules er en simpel og effektiv metode til at skabe hurtige forbedringer på din arbejdsplads – sammen med dine kollegaer, og du behøver ikke at læse tykke manualer for at komme i gang. Break the Rules handler ganske enkelt om at få sat lys på de gode ideer. Det kan for eksempel være ideer til at ændre en rutine eller en arbejdsgang, så der skabes en positiv forandring. Resultatet af at bruge Break the Rules medvirker ofte til større tilfredshed og trivsel på arbejdspladsen.

Forløbet med Break The Rules består af tre trin:

 1. Medarbejderne og eventuelt andre interessenter inviteres til at komme med ideer, som lægges i BTR-postkassen

2. Den nedsatte BTR-gruppe sørger for, at ideerne bliver vurderet. De forslag, der kan realiseres uden videre, gennemføres med det samme.

3. BTR-gruppen offentliggør efter 14 dage, hvilke idéer der er sat i værk, hvilke der overvejes, og hvilke, der ikke kan realiseres.

Break the Rules-metoden er udviklet af Institute for Healthcare Improvement i Boston og afprøvet med stor succes i sundhedsvæsenet i USA og Storbritannien. I Danmark er der primært erfaring med Break The Rules på offentlige arbejdspladser, men du kan bruge metoden i enhver organisation.

Formålet med denne hjemmeside er at udbrede kendskabet til og erfaringsudveksle om arbejdet med Break the Rules. Vi håber derfor, at du vil dele dine erfaringer med Break the Rules via vores blog, eller ved at sende os korte beskrivelser af egne erfaringer med metoden.

Hvad er Break The Rules?

BTR kan have mange positive effekter f.eks. mindre bureaukrati, simplere arbejdsgange, nye arbejdsmetoder og mere involverede brugere og medarbejdere. Det er målet, når du gennemfører et BTR-forløb.

Vær med til at sætte lys på ideerne på din arbejdsplads: Se hvordan du kommer i gang.

Seneste indlæg

Gør kantinen bedre!

I uge 11 og 12 er der mulighed for at aflevere forbedringsforslag i kantinerne ved Jobcenteret i Kallemosen i Aabenraa,...

Læs indlæg
Sæt lys på - kampagnefilm

Sådan fungerer Break The Rules

hjsidelogoAsset 89@jtc

1. Fyld postkassen med ideer

I afsætter et tidsrum, hvor Break the Rules  kampagnen skal forløbe. Det kan f.eks. være en uge. Inden for dette tidsrum, kan alle lægge ideer i en Break the Rules postkasse. Det kan være store som små ideer,  som kan gøre en forskel for dig i dit daglige arbejde, eller for hele din arbejdsplads. Alle slags ideer, der kan skabe positive forbedringer, er velkomne.

hjsidelogoAsset 91@jtc

2. BTR-arbejdsgruppen sorterer og afprøver ideer

En arbejdsgruppe af bestående af f.eks. arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, medarbejder og leder, vurderer og afprøver de indkomne ideer. Arbejdsgruppen sorterer ideerne i tre kategorier:

  • Ideer, der kan realiseres med det samme
  • Ideer som skal efterprøves, undersøges, eller der skal skaffes penge til at gennemføre dem
  • Ideer som ikke kan lade sig gøre pga. eksempelvis ressourcer, lovgivning eller økonomi
hjsidelogoAsset 90@jtc

3. Offentliggørelse

BTR-arbejdsgruppen offentliggør herefter resultaterne af pkt. 2 for alle der har været med.
Dermed kan alle følge med i, hvor de enkelte forslag befinder sig.

Brug pæren og sæt lys på ideerne

Sæt lys på