Sådan kommer du i gang med Break the rules

Hvis du gerne vil i gang med et Break the Rules-forløb i den organisation, du er en del af, kan du bruge følgende opskrift:

– Etablér en “Break the Rules”-gruppe: Gruppen kan være lig jeres MED-organisation dvs. en gruppe bestående af leder(e) og medarbejderrepræsentanter. I kan også etablere en ny gruppe, der skal stå i spidsen for forløbet, som består af minimum en leder og en medarbejderrepræsentant og evt. brugerrepræsentant.’

– Gruppen skal planlægge: a) hvem der er målgruppen, b) hvornår Break the Rules-forløbet skal finde sted, c) hvor mange dage, det skal løbe over, d) hvordan der bliver gjort opmærksom på forløbet, så flest muligt deltager, e) hvor postkort skal placeres, og om der også skal være mulighed for at aflevere forbedringsforslag elektronisk, og f) hvordan der skal kommunikeres tilbage til deltagerne om resultatet af forløbet.

– Break the Rules-forløbet afholdes, og gruppen sørger for, at der bliver gjort opmærksom på muligheden for at aflevere forbedringsforslag.

– Efter afslutningen af forløbet, samler gruppen de indkomne forbedringsforslag og sorterer dem i følgende grupperinger: I) om det er forslag, der umiddelbart kan implementeres i organisationen, II) om det er forslag, der kræver finansiering eller andre ressourcer for at kunne implementeres, eller III) om det er forslag, der ikke kan implementeres, fordi forslaget f.eks. er i strid med lovgivning.

– Gruppen aftaler, hvem der har ansvaret for at sikre, at forbedringsforslagene i gruppe I implementeres, og hvorvidt det er muligt at implementere forslagene i gruppe II, og hvem der er i givet fald har opgaven med at sikre deres implementering.

– Gruppen kommunikerer til deltagerne hvor mange forslag, der er kommet ud af forløbet, hvilke af forslagene, der vil blive implementeret i organisationen og hvorfor andre ikke bliver det.

– Forbedringsforslagene implementeres efterfølgende, og gruppen aftaler, hvornår det giver mening at lave et nyt Break the Rules-forløb i organisationen…

Hvis du vil høre mere om, hvordan du kan hurtigt kommer i gang med Break the Rules på din arbejdsplads, kan du læse under “kontakt”, hvordan du får kontakt til Christian eller Michael.

Sådan fungerer det:

1. Fyld postkassen med ideer

I afsætter et tidsrum, hvor Break the Rules  kampagnen skal forløbe. Det kan f.eks. være en uge. Inden for dette tidsrum, kan alle lægge ideer i en Break the Rules postkasse.

Det kan være store som små ideer,  som kan gøre en forskel for dig i dit daglige arbejde, eller for hele din arbejdsplads. Alle slags ideer, der kan skabe positive forbedringer, er velkommen.

2. BTR-arbejdsgruppen sorterer og afprøver ideer

En arbejdsgruppe af bestående af f.eks. arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, medarbejder og leder vurderer og afprøver de indkomne ideer. Arbejdsgruppen sorterer ideerne i tre kategorier:

  • Ideer, der kan realiseres med det samme
  • Ideer som skal efterprøves, undersøges, eller der skal skaffes penge til at gennemføre dem
  • Ideer som ikke kan lade sig gøre pga. eksempelvis ressourcer, lovgivning eller økonomi
3. Offentliggørelse

BTR-arbejdsgruppen offentliggører herefter ideerne for medarbejdene.

Dermed kan alle følge med i hvor langt I er i processen.