Hvem er Break The Rules?

De oprindelige bagmænd bag denne hjemmeside er Christian Freund, Steen Hvid og Michael Metzsch.

Steen er desværre ikke længere iblandt os, da hans liv sluttede alt for tidligt i november 2023. Steen var en yderst behagelig, vedholdende, insisterende og inspirerende samarbejdspartner.

Christian og Michael kan dog tilbyde at hjælpe jer i gang  enten via individuel vejledning eller gennem med at igangsætte et Break the Rules-forløb.

Du kan herunder læse mere om vores baggrunde, og hvad vi arbejder med.

hjsidelogoAsset 89@jtc

Christian Freund

Christian er uddannet socialpædagog fra UC Syd i Aabenraa, og har arbejdet i socialpsykiatrien siden 2014. Han har siden 2016 været tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant for alle socialpædagoger i Aabenraa Kommune.

hjsidelogoAsset 90@jtc

Steen Hvid

Steen er uddannet cand. merc. fra CBS, og har arbejdet og undervist med ledelse og organisation som hovedfokus i mange år. Han er medforfatter til ’Den undersøgende leder’, som er en metodebog med ledelsesperspektiv.

Steen har arbejdet som konsulent indenfor både private og offentlige virksomheder, og har et tæt kendskab til den offentlige sektor gennem efteruddannelse af ledere og flere større konsulentarbejder i kommunerne.

Steen er desværre ikke længere iblandt os, da hans liv sluttede alt for tidligt i november 2023. Steen var en yderst vedholdende, insisterende og inspirerende samarbejdspartner.

hjsidelogoAsset 91@jtc

Michael Metzsch

Michael er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 2004 og har gennemført diplomlederuddannelsen i 2012. Siden 2007 har han arbejdet som leder på det kommunale social- og sundhedsområde, og siden 2012 været afdelingschef på området i Aabenraa Kommune.

Michael har været med fra starten med at “oversætte” Break the Rules-metoden til en dansk kontekst og kender de væsentlige ledelsesmæssige aspekter af metoden – ikke mindst betydningen af et godt samarbejde mellem TR, AMR og leder.