Forbedringsforslag er oftest lavthængende frugter, der kan implementeres, hvis den lokale ledelse vil prioritere det! Det blev tydeligt gennem de Break the Rules Ultra-forløb, der igennem det sidste år er blevet afholdt i Aabenraa Kommune.

Resultatet af forløbene er mere end 200 forbedringsforslag, der er udarbejdet af kommunens ledere og medlemmer af HMU (Hoved Medarbejder Udvalget) i forskellige workshops siden september sidste år. Rammen for arbejdet har været at indhente forslag til, hvordan kommunen kan blive bedre til at rekruttere og fastholde medarbejdere.

I juni måned samlede kommunens Direktion op på BTR Ultra-forløbene for at finde frem til, hvordan de mange forslag bedst mulig kan bruges i det videre arbejde med rekruttering og fastholdelse i kommunen. Forslagene var forinden på en workshop grupperet i syv temaer:

  1. Viderebearbejdning af forslag af fleksibel arbejdstilrettelæggelse
  2. Branding af Aabenraa Kommune
  3. Forslag til centrale on-boarding tiltag for nye medarbejdere
  4. Ledelsesudvikling
  5. Løn og personalegoder
  6. Mindre bureaukrati og dokumentation
  7. Trivsel og arbejdsglæde

Direktion besluttede bl.a., at der skal arbejdes videre med en undersøgelse af tidsforbrug for forskellige typer ledelsesopgaver og administrative opgaver som f.eks. ledelsestilsyn. Det blev også besluttet at afdække muligheden for at lave kombinationsstillinger, hvor samme medarbejder varetager flere deltidsstillinger samt med et rådgiverpanel bestående af unge medarbejdere. Målene hermed er både at skabe bedre arbejdsgange og skabe en formel organisering, der skal bidrage til, at organisationen lykkes bedre med at rekruttere og fastholde unge medarbejdere.

I gennemgangen af de mange forslag både i Direktionen og i tidligere workshops blev det tydeligt, at mange af forbedringsforslagene kan implementeres lokalt. Det var derfor en væsentlig selvstændig pointe, at det skal være tydeligere, hvor stort ledelsesrummet hos de lokale ledere egentlig er. Direktionen vil derfor på kommunens lederkonference til september bruge erfaringerne fra BTR Ultra-forløbene til at italesætte de frihedsgrader i den daglige ledelse, som central styring – decentral ledelse giver den enkelte leder i kommunen.

Med tydeliggørelsen af det lokale ledelsesrum kan der lægges op til, at der gennemføres flere forløb med at indhente forbedringsforslag. Pointen er, at mange af forbedringsforslagene er lavthængende frugter, der hurtigt kan implementeres lokalt, uden at de lokale ledere behøver at afvente beslutninger ”ovenfra”. Det er også erfaringen fra andre BTR-forløb og kan forhåbentlig inspirere til, at flere får mod på at sætte lys på de gode idéer med Break the Rules!

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x